Katsaus Suomen rahapelilainsäädäntöön

shutterstock 1680187504

shutterstock 1680187504

Suomessa on kolme tahoa, jotka haluavat laittomien rahapelitoimijoiden loppua: Suomen poliisi, THL:n järjestö ja Traficom-viranomainen. Nämä kolme toimielintä vetoavat sen puolesta, että laittomia rahapelioperaattoreita rangaistaan, samoin kuin media, joka mainostaa näitä operaattoreita. Nämä kolme toimielintä harkitsevat toimiluvan peruuttamista seuraamuksena mediatukijoille, joiden todetaan syyllistyneen voimassa olevien rahapelien edistämistä koskevien sääntöjen rikkomiseen. Veikkauksen, maan ainoan laillisen operaattorin, osalta he suosittelevat yrityksen mainoskampanjan liittämistä nykyiseen mainoskoristeeseen.

Yhteinen halu rajoittaa laittomien rahapelien leviämistä

Suomen viranomaiset ovat ennennäkemättömässä vaiheessa laittomien rahapelien torjunnassa. Poliisihallitus on yhdessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa ilmoittanut tiukemmasta politiikasta. Ilmoitetulla politiikalla pyritään vaikeuttamaan laittomien rahapelien elämää. Logiikkana on rangaista ankarasti maan laittomia rahapelitoimijoita. Rangaistus ei kuitenkaan rajoitu vain heihin.

Molemmat toimijat aikovat myös rangaista mediaoperaattoreita, jotka välittävät näiden laittomien rahapelioperaattoreiden mainospaikkoja. Näin ollen televisiot ja radiot, joiden todetaan syyllistyneen mainosyhteistyöhön laittomien rahapelioperaattoreiden kanssa, joutuvat kärsimään ankarista rangaistuksista. Poliisi ja Traficom suunnittelevat myös toimilupien peruuttamista kokonaan toimijoilta, jotka ovat syyllistyneet toistuvasti rahapelien edistämistä koskevien lakien rikkomiseen.

Kansallispoliisin ja Traficomin viranomaisen ohella toimii Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos eli THL. Jälkimmäinen organisaatio on itse asiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muutamaa viikkoa aiemmin se oli pyytänyt Suomen ainoaa laillista rahapelitoimijaa saattamaan mainoskampanjansa vastaamaan maan viestintää koskevia viranomaisvaatimuksia. Tämä päätoimija on nimeltään Veikkaus. THL:n mielestä Veikkauksen käyttämät sanat eivät kerro riittävästi rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä.

Järjestö vetoaa myös siihen, että mainonnan vaatimusten osalta rahapelejä kohdeltaisiin kuten alkoholia ja tupakkaa. Tässä viitataan siis Veikkaukseen.

Veikkaus, Suomen ainoa valtuutettu toimija, ei ole säästynyt siltä.

Veikkaus on Suomessa ainoa rahapelioperaattori, jolla on toimilupa, jonka nojalla se voi tarjota rahapelejä rahapelien pelaajille Suomessa. Se syntyi vuonna 2017 kolmen tunnetun operaattorin fuusion kautta. Nämä ovat Veikkaus Arpajaiset, hevoskilpailuoperaattori Fintoto ja Suomen Raha-automaattiyhdistys RAY. Se on myös ainoa toimija, jolla on lupa edistää rahapelejä. Kaikki muut toimijat Veikkausta lukuun ottamatta katsotaan maassa laittomiksi. Juuri jälkimmäiset ovat tehneet Veikkaukselle jo vuosia kovaa työtä, ja ne ovat Traficomin, THL:n ja poliisin tiukan politiikan pääkohteita.

THL:n suosituksiin Veikkauksen toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski vastaa kertomalla yrityksestään. Hänen mielestään hänen yrityksensä tarjoama mainonta ei ole sen aggressiivisempaa kuin kansainvälisten kilpailijoidenkaan. Hän lisää, että markkinoiden vauhti laittaa hänen tulevat tulonsa jäihin. Hän huomauttaa nimittäin, että rahapelimarkkinat tiivistyvät vähitellen internetissä reaalimaailman kustannuksella. Vedonlyöjät pelaavat nyt mieluummin kotona kuin baarissa tai kulman takana olevassa kaupassa. Veikkaus toteaa myös, että yli 30 prosenttia sen liikevaihdosta tulee sen verkkoalustalta. Yhtiö paljastaa myös, että sillä oli ”vakaaksi” luokitellut tulot vuoteen 2018 verrattuna, jotka ovat noin 438 miljoonaa euroa. Myös sen liikevaihto laski 4 % 774 miljoonaan euroon. Yhtiö aikoo myös investoida useita miljoonia euroja digitaaliseen siirtymiseensä.

Mutta näiden perustelujen lisäksi todellisuus pysyy sellaisena kuin se on. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä ja Suomen tilastokeskuksen, Helsingin yliopiston ja ennaltaehkäisevän Peliklinikan tekemä tutkimus nimittäin osoittaa, että vedonlyöjien tilanne ei ole parantunut kahteen vuoteen. Veikkauksen perustamisen jälkeen vuonna 2017 rahapeliongelmat ovat lisääntyneet. Pakonomaisten pelaajien määrä on kasvanut dramaattisesti. Todennäköisesti juuri tämä tilanne sai asukkaat käynnistämään vetoomuksen, jossa pyydetään Veikkausta vähentämään näiden automaattien määrää huoltoasemilla ja päivittäistavarakaupoissa.

Pafin mukaan: Veikkauksen nettipelimonopolin Suomessa on loputtava

Suomalaisen pelioperaattori Pafin mukaan Veikkauksen hallussa olevan valtion verkkopelimonopolin on loputtava, jotta laittoman rahapelaamisen torjunnassa onnistuttaisiin paremmin.

Paikallisessa mediassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Pafin toimitusjohtaja Christer Fahlstedt väittää, että ”Suomen pelialan ongelmat voitaisiin ratkaista säännellyllä lisenssijärjestelmällä”.

Fahlstedt uskoo, että hallitus ei saavuta tavoitettaan estää suomalaisia pelaajia pääsemästä Veikkauksen kanssa kilpaileville nettisivustoille niin kauan kuin valtion toimija säilyttää monopolinsa.

Vaikka Pafilla on monopoli myös Suomessa ruotsinkielisen Ahvenanmaan itsehallintoalueella verkossa pelattaviin rahapeleihin, yhtiö on viime vuosina pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan korkean profiilin pelaajista. Huolimatta siitä, että nämä aloitteet ovat vaikuttaneet kielteisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Myös suomalainen kasinoiden valtionyhtiö Veikkaus on joutunut asettamaan rajoituksia pelaajilleen useiden kyseenalaisten tilanteiden ja tapausten jälkeen, jotka ovat tuoneet esiin sen sitoutumattomuuden vastuulliseen pelaamiseen. Tähän on lisätty sen epäilyttävä läpinäkyvyys ostosopimuksissa.