SUOMALAINEN MINISTERI: Valtion pitäisi kohdella rahapelimonopolin tuloja kuten alkoholivoittoja

shutterstock 1701776812 1

shutterstock 1701776812 1

Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on ehdottanut, että valtion omistaman rahapelimonopolin Veikkauksen tulot siirrettäisiin valtion budjettiin.

Kurvinen sanoi lauantaina, että Veikkauksen tulot pienenevät, ja ilman muutosta myös hyväntekeväisyysjärjestöjen ja muiden sen tuotoista hyötyvien ryhmien tulot pienenevät. Veikkauksen tulot jaetaan kulttuuri-, liikunta-, tiede- ja nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Kurvinen ehdotti muutoksen tekemistä vuoden 2024 alusta.

”Näkemykseni on, että vuoden 2024 alusta Veikkauksen tulot tulisi siirtää valtion talousarvioon samalla tavalla kuin esimerkiksi Alko siirtää omat osinkonsa ja tulonsa valtion talousarvioon, josta ne käytetään hyviin tarkoituksiin”, Kurvinen sanoi.

Kurvinen kertoi päätyneensä asiassa samalle kannalle kuin Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen johtama työryhmä, joka ehdotti viime keväänä kokonaisuudistusta, jossa rahapelitulot ohjattaisiin valtion yleisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjettikehysmenettelyyn.

Uudistuksen tarve johtuu Veikkauksen tulojen vähenemisestä. Tämä johtuu peliautomaattien tulojen laskusta koronavirus-pandemian vuoksi sekä peliriippuvuuden torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

”Ilman selkeää muutosta ja uudistusta joudumme tilanteeseen, jossa Veikkauksen edunsaajien tulot laskevat jatkuvasti. Kyse on suomalaisen tieteen, kulttuurin, nuorisojärjestöjen ja erityisesti liikunnan ja urheilun tuloista”, Kurvinen sanoi.

Kurvisen mukaan Veikkauksen tulojen jakaminen budjetin kautta toisi rahavirtoihin ennustettavuutta, mikä on edunsaajille välttämätöntä.

”Viime vuodet ovat osoittaneet, että tässä ollaan kummallisessa tilanteessa: suomalaisen peliyhtiön menestys ratkaisee sen, millaisia resursseja on esimerkiksi suomalaiseen huippu- ja nuorisourheiluun tai korkeatasoiseen suomalaiseen tutkimukseen. Tämä luo oudon, epävarman tilanteen”, Kurvinen sanoi.

Ongelmana Veikkauksen uudessa tavassa jakaa tuloja on ollut se, että se tekisi edunsaajien rahoituksen riippuvaiseksi poliittisesta päätöksenteosta.

Kurvinen ei kiellä, etteikö muutos lisäisi poliittisen päätöksenteon roolia, mutta sanoi pitävänsä sitä pienempänä pahana kuin epävarmuutta ja rahoitusleikkauksia, jotka ovat edessä, jos uudistuksia ei tehdä.

”Pitkällä tähtäimellä poliittiset arvopäätökset olisivat kuitenkin selkeämpiä ja ongelmattomampia kuin se, että Veikkauksen liiketoiminnan menestys olisi määräävä tekijä siinä, kuinka paljon mahdollisuuksia nuorille tutkijoille on Suomessa tai kuinka paljon taidetta Suomessa rahoitetaan”, Kurvinen sanoi.