Suomen uusi arpajaislaki sisältää maksujen eston ja kolikkopelien mainoskiellon

Lottery

Lottery

Suomen arpajaislaki sisältää säännökset, joita maa käyttää pelimarkkinoillaan. äskettäin hallituksen virkamiehet ovat lähettäneet eduskunnalle esitykset arpajaislaiksi, joihin tehtäisiin muutoksia. Vaihtoehtojen joukossa on muun muassa maksunesto ja kolikkopelien mainoskielto.

Haittojen vähentäminen

Lähteiden mukaan hallitus pyrkii muutoksilla uudistamaan alaa ja luomaan turvallisemman verkkouhkapeliympäristön. Sisäministeriö totesi, että muutosten tarkoituksena on vähentää uhkapelaamisen haittoja alalla.

Uudessa lakiesityksessä pyritään ottamaan käyttöön maksujen esto sellaisia toimijoita vastaan, joilla ei ole Veikkauksen toimilupaa ja jotka mainostavat Suomessa oleville pelaajille. Luotaisiin estoluettelo, jonka poliisi tarkistaisi, jotta pankit estäisivät tällaisten yritysten kautta tapahtuvat maksutapahtumat. Kaikkien pankkien ja palveluntarjoajien on noudatettava maksunestopykälää, jos se hyväksytään.

Veikkauksen peliautomaatit ottivat tunnistautumispakon käyttöön aiemmin tänä vuonna, ja tämä muutos ulotettaisiin muutosten kautta kaikkiin rahapelimuotoihin. Jos se hyväksytään, tunnistautumistekijä otettaisiin käyttöön vuoteen 2024 mennessä.

Markkinointimuutokset

Uudistettu arpajaislaki sisältäisi myös merkittäviä muutoksia toimijoiden markkinointimahdollisuuksiin. Haitallisina pidettyihin peleihin, kuten kolikkopeleihin, liittyvä mainonta kiellettäisiin lakimuutosten perusteella.

Kun toimijat tarjoavat markkinointimainoksia peleistä, niiden on mainoksessa mainittava rahapelien ikäraja sekä mahdollisuus hakea kieltoa. Myös peliriippuvuuteen liittyvät palvelut olisi sisällytettävä mainokseen. Uusien sääntöjen rikkomisesta, jos ne otetaan käyttöön, poliisihallitus määräisi rikkomuksesta rangaistusmaksuja.

Edellä mainittujen muutosten vastakohtana jotkin alat lisäisivät toimijoiden markkinointimahdollisuuksia. Arpajaislain muutokset mahdollistaisivat sellaisten vedonlyöntipelien markkinoinnin, jotka eivät ole tällä hetkellä sallittuja, kuten toto-pelit. Hallituksen virkamiesten mielestä tämä toisi pelaajia säännellyille markkinoille.

Arpajaislain muutoksiin sisältyy myös se, että Veikkaus joutuu harkitsemaan peliautomaattien lisäämistä pelipaikkoihinsa, joissa niitä voidaan valvoa ilman, että mikään on tiellä. Koneiden toimittajien olisi yhdessä Veikkauksen kanssa laadittava omavalvontasuunnitelma, jolla varmistetaan, että valvonta- ja haittojen ehkäisynäkökohdat toteutuvat peleissä.

Toistaiseksi on epäselvää, onko esitetyillä arpajaislain muutoksilla riittävästi kannatusta etenemiseen. Jos muutokset hyväksytään, uhkapelialalla on edessään useita suuria muutoksia tulevina vuosina.